Αγιος Μαμας

Χαλκιδική 63200

Ελλάδα

τηλ. +30 2373091103 - Fax +30 2373091104 

κιν. +30 6942201011 Σάγγος Αστέριος 

κιν. +30 6942201015 Σάγγος Δημήτρης