Πράσινη Ελιά Χαλκιδικής

prasinielia
Κατηγορίες πράσινης ελιάς Χαλκιδικής
Ονομασία μεγέθους

SUPER-MAMOUTH

MAMOUTH

SUPER-COLOSAL

COLOSAL

Ελιές ανά κιλό

91 - 100

101 -110

111 - 120

121 -140

 
Ονομασία μεγέθους

GIANTS

EXTRA-JUMBO

JUMBO

EXTRA-LARGE

Ελιές ανά κιλό

141 -160

161 - 180

181 - 200

201 - 230

 
Ονομασία μεγέθους

LARGE

SUPERIOR

BRILLIANT

FINE

Ελιές ανά κιλό

231 - 260

261 - 290

291 - 320

321 - 350